Fakta Sepang

MUKIM-MUKIM DI DAERAH SEPANG

Mukim-Mukim Di Daerah Sepang
Terdapat 3 buah mukim dalam Daerah Sepang iaitu Mukim Dengkil, Mukim Sepang dan Mukim Labu. Mukim Dengkil merupakan mukim yang terbesar dari segi keluasan iaitu 50% daripada keluasan daerah. Mukim Sepang pula merangkumi 32% daripada keluasan daerah Sepang dan Mukim Labu hanya mempunyai 18% kawasan Daerah Sepang. Terdapat 19 buah kampung tradisional dan 4 buah kampung baru Cina di seluruh Daerah Sepang.

A. Mukim Dengkil
Keluasan (km persegi) : 309.50
Keluasan (hektar) : 29,983.00
Keluasan (ekar) : 76,480.00
Kampung Tradisional : 10 buah
Kg. Baru Cina : 1 buah

B. Mukim Sepang
Keluasan (km persegi) : 198.08
Keluasan (hektar) : 19,189.12
Keluasan (ekar) : 48,947.20
Kampung Tradisional : 6 buah
Kg. Baru Cina : 2 buah

C. Mukim Labu
Keluasan (km persegi) : 111.42
Keluasan (hektar) : 10,793.88
Keluasan (ekar) : 27,532.80
Kampung Tradisional : 3 buah
Kg. Baru Cina : 1 buah

Baca Seterusnya!

KAMPUNG-KAMPUNG DI DAERAH SEPANG

Kampung-Kampung Di Daerah Sepang.

A. Mukim Dengkil
Tuan Haji Mohd Ansor bin Sarmidi
Penghulu Mukim Dengkil

Alamat:
Penghulu Mukim Dengkil
Balai Penghulu Mukim Dengkil
43800 Dengkil
Selangor Darul Ehsan

Tel Pejabat : 03-8706 1211
Tel Balairaya : 03-8768 6234

Senarai kampung-kampung terletak di Mukim Dengkil :
Kampung Sungai Merab
Kampung Jenderam Hilir
Kampung Jenderam Hulu
Kampung Dato’ Abu Bakar Baginda
Kampung Sungai Buah
Kampung Dengkil
Kampung Semarang
Kampung Desa Putra
Kampung Limau Manis
Kampung Pulau Meranti

B. Mukim Sepang
Encik Adzman bin Haji Saring
Penghulu Mukim Sepang

Alamat:
Penghulu Mukim Sepang
Balai Penghulu Mukim Sepang
43950 Sepang
Selangor Darul Ehsan

Tel Pejabat : 03-8706 1211
Tel Balairaya : 03-3141 1162

Senarai kampung-kampung tradisional terletak di Mukim Sepang:
Kampung Hulu Chuchuh
Kampung Ulu Teris
Kampung Bukit Bangkong
Kampung Tanjung Mas
Kampung Jelutong Indah
Kampung Bagan Lalang

C. Mukim Labu
Encik Abdul Rahman bin Mohamad
Penghulu Mukim Labu

Alamat:
Penghulu Mukim Labu
Pejabat Daerah Sepang
43900 Sepang
Selangor Darul Ehsan

Tel Pejabat : 03-8706 1211

Senarai kampung-kampung tradisional terletak di Mukim Labu:
Kampung Giching
Kampung Labu Lanjut
Kampung Salak Tinggi

Kampung Baru Cina
Selain daripada kampung-kampung tradisional di atas terdapat 4 buah Kampung Baru Cina di Daerah Sepang, iaitu:
Kampung Seri Dengkil (Mukim Dengkil)
Kampung Sepang Jaya (Mukim Sepang)
Kampung Seri Sungai Pelek (Mukim Sepang)
Kampung Seri Salak (Mukim Labu)

Seorang Pegawai Kemajuan Perkampungan diberi tanggungjawab ke atas 4 buah kampung tersebut:
Encik Kiok Jiang Ming
Pegawai Kemajuan Perkampungan

Alamat:
Pegawai Kemajuan Perkampungan
Pejabat Daerah Sepang
43900 Sepang
Selangor Darul Ehsan

Tel Pejabat : 03-8706 1211

Baca Seterusnya!

DATA PENDIDIKAN DAERAH SEPANG


Data Pendidikan Daerah Sepang.

Bilangan Sekolah Mengikut Jenis Bagi Daerah Sepang, 2003-2004.
Jenis Sekolah 2003 2004
Sekolah Rendah Kebangsaan. (22) (26)
Sek. Rendah Jenis Keb.(Cina). (7) (6)
Sek. Rendah Jenis Keb.(Tamil). (7) (8)
Sek. Menengah Kebangsaan. (8) (10)
Sek. Berasrama Penuh. (-) (2)
Sek. Menengah Tinggi. (-) (-)
Sek. Menengah Kebangsaan Agama. (-) (-)

Bilangan Murid Mengikut Jenis Bagi Daerah Sepang, 2003-2004.

Jenis Sekolah 2003 2004
Sekolah Rendah Kebangsaan. (12,514) (14,159)
Sek. Rendah Jenis Keb.(Cina). (2,332) (2,445)
Sek. Rendah Jenis Keb.(Tamil). (1,680) (1,712)
Sek. Menengah Kebangsaan. (7,749) (8,514)
Sek. Berasrama Penuh. (-) (1,525)
Sek. Menengah Tinggi. (-) (-)
Sek. Menengah Kebangsaan Agama. (-) (-)

Kemudahan Pendidikan Bagi Daerah Sepang, 2002-2004.
Jenis/Tahun 2002 2003 2004
Pra Sekolah (10) (10) (12)
Sekolah Rendah (33) (36) (40)
Sekolah Menengah (6) (8) (12)
Sekolah Menengah Agama (-) (-) (-)

Sumber: Jabatan Pendidikan Selangor.

Baca Seterusnya!

DATA KELUASAN DAERAH SEPANG


Data Keluasan Daerah Sepang.

Keluasan Dan Kegunaan Tanah Daerah Sepang.

Keluasan Mukim Dengkil (hektar) : 29,983.00
Keluasan Mukim Sepang (hektar) : 19,189.12
Keluasan Mukim Labu (hektar) : 10,793.88
Keluasan Daerah Sepang (hektar) : 59,966.00
Keluasan KLIA (ekar) : 25,000.00
Keluasan Cyberjaya (ekar) : 7,000.00

Butir-butir penggunaan tanah adalah seperti berikut:

Bil. Jenis Penggunaan Luas (Ekar) Peratus
1 Tanah Milik Ladang (65,384) (42.7)
2 Tanah Milik Persendirian/Pekebun Kecil (37,064) (24.2)
3 Rizab/Kawasan Orang Asli (5,205) (3.4)
4 Hutan Simpan (7,667) (5.9)
5 Rancangan Pertanian Berkelompok (8,835) (5.8)
6 Rancangan Tanah Pinggir (2,082) (1.4)
7 Rancangan Perkampungan Tersusun (513) (3.0)
8 Tanah Lombong (6,299) (4.1)
9 Kawasan Projek P.K.P.S. (4,187) (2.7)
10 Tanah Kosong Kerajaan/Lain-Lain Simpanan (15,724) (10.3)

Baca Seterusnya!

DATA EKONOMI SEPANG


Data Ekonomi Daerah Sepang.

i. Keluasan Tanaman Mengikut Jenis, 2002-2004.

Keluasan Jenis Tanaman dan Tahun (Hektar)

Jenis 2002 2003 2004
Tanaman Industri (13,083.8) (13,705.4) (13,705.4)
Tanaman Kontan (283.3) (218.3) (218.3)
Tanaman Buah-Buahan (236.7) (236.7) (236.7)
Tanaman Sayur-sayuran (65.3) (65.3) (65.3)
Tanaman Rempah (8) (8) (8)

Sumber: Jabatan Pertanian Negeri Selangor.

ii. Bilangan dan Jenis Ternakan Daerah Sepang , 2002-2004.

Jenis 2002 2003 2004
Lembu Tenusu (361) (953) (649)
Lembu Pedagang (1,571) (1,192) (1,641)
Kambing (1,942) (1,945) (1,964)
Bebiri (56) (70) (67)
Ayam (379,500) (14,346) (519,851)

Sumber: Jabatan Perkhidmatan Haiwan Selangor

Baca Seterusnya!

BILANGAN KEMUDAHAN KESIHATAN


Bilangan Kemudahan Kesihatan Daerah Sepang, 2000-2003.

Tahun Bilangan
2000 (16)
2001 (16)
2002 (16)
2003 (14)

Sumber: Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

Bilangan Kemudahan Kesihatan Mengikut Jenis, 2002-2004.

Jenis/Tahun 2002 2003 2004
Hospital (0) (0) (0)
Pejabat Kesihatan (2) (1) (1)
Klinik Kesihatan (3) (3) (3)
Hospital Desa (Tiada Data)
Klinik Desa (6) (10) (10)

Sumber: Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

Baca Seterusnya!

DATA PENDUDUK SEPANG


Data Penduduk Daerah Sepang.

i. Anggaran Penduduk Mengikut Kumpulan Umur, 2004 (‘000).

 • Kumpulan Umur Jumlah (‘000)
  0-4 = (14.2)
  5-9 = (13.5)
  10-14 = (12.6)
  15-19 = (13.7)
  20-24 = (14.4)
  25-29 = (12.7)
  30-34 = (11.5)
  35-39 = (9.8)
  40-44 = (7.6)
  45-49 = (5.3)
  50-54 = (3.9)
  55-59 = (2.4)
  60-64 = (2.4)
  65-69 = (1.3)
  70-74 = (1.1)
  75 ke atas = (0.9)
  Jumlah = (127.3)

  Sumber: Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Selangor.
  * Anggaran.

 • ii. Anggaran Penduduk Daerah Sepang Mengikut Tahun, 2000-2004.

  Tahun Penduduk (‘000)
  2000 (115.6)
  2001 (118.3)
  2002 (121.1)
  2003 (124.1)
  2004 (127.3)

  Sumber: Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Selangor.
  * Anggaran.

  iii. Unjuran Jumlah Penduduk Lelaki Dan Perempuan, 2001-2004 (‘000).

  Tahun Lelaki (‘000) Perempuan (‘000)
  2001 (61.3) (57.0)
  2002 (62.9) (58.2)
  2003 (64.3) (59.8)
  2004 (66.0) (61.3)

  Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia.
  * Anggaran.

  iv. Unjuran Jumlah Penduduk Mengikut Bangsa, 2001-2004 (‘000).

  Tahun Melayu Cina India Lain-Lain
  2001 (71.8) (16.2) (21.1) (1.2)
  2002 (73.4) (16.6) (21.6) (1.3)
  2003 (75.2) (17.0) (22.1) (1.3)
  2004 (77.1) (17.4) (22.7) (1.3)

  Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia.
  * Anggaran.

 • v. Kepadatan Penduduk Daerah Sepang, 2001-2004 (‘000) .

  Tahun Penduduk (‘000)
  2000 (163.2)
  2001 (175.8)
  2002 (179.3)
  2003 (213.25)
  2004 (212.17)

  Sumber: Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Selangor.
  * Anggaran.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s